0
0:-
Produkt lagd i inköpslista
Inköpslista
Totalt (exkl moms):
0:-
Totalt (inkl moms):
0:-

VI BRYR OSS OM HÅLLBARHET

Hållbarhetsrapporten är upprättad för Oenoforos AB i enlighet med
ÅRL. På grund av vår affärsmodell och koncernstruktur uppkommer delar av vår mest
väsentliga påverkan i systerbolag till Oenoforos AB, framför allt inom Nordic Sea
Winerys verksamhet, som dock formellt inte är rapporteringsskyldiga.

För att ge läsaren av denna rapport en helhetsbild av Oenoforos
hållbarhetsarbete har vi därför valt att inkludera
information om hållbarhetsfrågor och påverkan som inte direkt uppstår i
Oenoforos AB:s egen verksamhet.
När så har skett så är det tydligt angivet i rapporten.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR ÅR 2023 HÄR!

Hållbarhetsrapporten är upprättad för Oenoforos AB i enlighet med
ÅRL. På grund av vår affärsmodell och koncernstruktur uppkommer delar av vår mest
väsentliga påverkan i systerbolag till Oenoforos AB, framför allt inom Nordic Sea
Winerys verksamhet, som dock formellt inte är rapporteringsskyldiga.

För att ge läsaren av denna rapport en helhetsbild av Oenoforos
hållbarhetsarbete har vi därför valt att inkludera
information om hållbarhetsfrågor och påverkan som inte direkt uppstår i
Oenoforos AB:s egen verksamhet.
När så har skett så är det tydligt angivet i rapporten.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR ÅR 2022 HÄR!

Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ!

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas - det är vår vision. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram.

Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

• 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
• 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
• 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
• En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Läs mer och ladda ner rapporten här

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas - det är vår vision. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram.

Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

• 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
• 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
• 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
• En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Välkommen till Oenoforos AB Sidan innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som har fyllt 25 år. Jag har fyllt 25 år