OENOFOROS / NORDIC SEA WINERY
CLAUDIO ROSATO

Dina Viner 2011-17: Fynd!

Livets Goda september 2011: Stark rekommendation, bra kvalitativt  vin.